ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ АТОМ АУРУМУ ВІД АТОМІВ МЕРКУРІЮ

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ АТОМ АУРУМУ ВІД АТОМІВ МЕРКУРІЮ

Відмінності між атомами ауруму та меркурію

Атоми ауруму (золото) та меркурію (ртуть) мають суттєві відмінності, незважаючи на те, що вони є сусідніми елементами в періодичній таблиці.

Електронна конфігурація

Електронна конфігурація атома визначає хімічні властивості елемента. Атом ауруму має 79 електронів, розподілених за енергетичними рівнями: 2, 8, 18, 32, 18, 1. Атом меркурію має 80 електронів з розподілом: 2, 8, 18, 32, 18, 2. Основна відмінність полягає в останньому енергетичному рівні, який в ауруму має один електрон (ns1), а в меркурію — два електрони (ns2).

Атомна маса

Атомна маса визначає масу атома, виражену в атомних одиницях маси (а.о.м.). Атомна маса ауруму становить 196,97 а.о.м., тоді як атомна маса меркурію становить 200,59 а.о.м. Ця різниця пов’язана з різною кількістю протонів та нейтронів у ядрах атомів.

Атомний радіус

Атомний радіус визначає розмір атома, виміряний від ядра до найвіддаленішого електрона. Атомний радіус ауруму становить 144 пікометри, тоді як атомний радіус меркурію становить 155 пікометрів. Ця різниця обумовлена тим, що в ауруму більше притягуюче ядро через більшу кількість протонів, що призводить до меншого атомного радіуса.

Іонізаційна енергія

Іонізаційна енергія — це енергія, необхідна для видалення електрона з атома. Перша іонізаційна енергія ауруму вища, ніж у меркурію. Перша іонізаційна енергія ауруму становить 890,1 кДж/моль, тоді як перша іонізаційна енергія меркурію становить 1007 кДж/моль. Це пояснюється тим, що в ауруму електрон видаляється з заповненої d-орбіталі, яка має нижчу енергію, а в меркурію — з s-орбіталі, яка має вищу енергію.

Електронегативність

Електронегативність визначає здатність атома притягувати електрони. Електронегативність ауруму становить 2,54 по шкалі Полінга, тоді як електронегативність меркурію становить 2,00. Це означає, що аурум краще притягує електрони, ніж меркурій.

Ступінь окиснення

Ступінь окиснення визначає втрату або отримання електронів атомом у хімічній реакції. Аурум може проявляти різні ступені окиснення, включаючи +1, +3 та +5, тоді як меркурій може проявляти ступені окиснення +1 та +2. Здатність ауруму проявляти більш високі ступені окиснення пов’язана з більшою кількістю d-електронів.

Фізичні властивості

Атоми ауруму і меркурію мають різні фізичні властивості. Аурум є твердим, блискучим металом жовтого кольору з високою щільністю (19,3 г/см3). Меркурій є єдиним металом, який є рідиною при кімнатній температурі. Він має сріблясто-білий колір з високою щільністю (13,59 г/см3).

Хімічні властивості

Аурум є благородним металом і тому не схильний вступати в хімічні реакції. Він стійкий до більшості кислот і лугів. Меркурій є більш реактивним металом і може утворювати широкий спектр сполук. Він легко вступає в реакції з галогенами, сіркою та металами.

Застосування

Завдяки своїй високій цінності та стійкості до корозії аурум використовується в ювелірних виробах, як гроші та в електроніці. Меркурій використовується в термометрах, барометрах, перемикачах і в деяких лікарських засобах.

Атоми ауруму та меркурію мають численні відмінності в електронній конфігурації, атомній масі, атомному радіусі, іонізаційній енергії, електронегативності, ступені окиснення, фізичних властивостях та хімічних властивостях. Ці відмінності визначають різну поведінку цих елементів у хімічних реакціях та їх застосування в різних галузях.

Запитання та відповіді про відмінності між атомами ауруму та атомами меркурію

Запитання 1: У чому полягає основна відмінність у структурі атомів ауруму та меркурію?

Відповідь: Основна відмінність полягає в кількості протонів у ядрі атома. Атом ауруму (золото) містить 79 протонів, тоді як атом меркурію (ртуть) має лише 80 протонів. Різна кількість протонів відповідає за відмінність атомного номера, властивостей та поведінки цих елементів.

Запитання 2: Як відрізняється електронна конфігурація атомів ауруму та меркурію?

Відповідь: Електронна конфігурація – це розподіл електронів по орбіталях атома. Атом ауруму має електронну конфігурацію [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹, тоді як атом меркурію – [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s². Основна відмінність полягає в тому, що атом меркурію має додатковий електрон на зовнішній оболонці (6s² замість 6s¹).

Запитання 3: Як відрізняються хімічні властивості атомів ауруму та меркурію?

Відповідь: Хімічні властивості елементів визначаються їх електронною конфігурацією. Золото є благородним металом з дуже низькою хімічною активністю через повністю заповнену зовнішню оболонку. Меркурій, з іншого боку, є металом з більш високою хімічною активністю, що призводить до утворення численних сполук.

Запитання 4: Які фізичні властивості відрізняють атоми ауруму від атомів меркурію?

Відповідь: Золото має жовтий колір, високу щільність (19,3 г/см³) та точку плавлення 1064 °C. Меркурій, навпаки, є сріблясто-білим рідким металом при кімнатній температурі з щільністю 13,59 г/см³ та точкою плавлення -38,83 °C.

Запитання 5: Як відрізняються атоми ауруму та меркурію за своїми ізотопами та радіоактивністю?

Відповідь: Золото має один стабільний ізотоп (¹⁹⁷Au), тоді як меркурій має сім стабільних ізотопів (¹⁹⁶Hg, ¹⁹⁸Hg, ¹⁹⁹Hg, ²⁰⁰Hg, ²⁰¹Hg, ²⁰²Hg та ²⁰⁴Hg). Меркурій також має кілька радіоактивних ізотопів, найпоширенішим з яких є ²⁰³Hg з періодом напіврозпаду 46,612 доби.

admin

Website:

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box