НАВІЩО ТВАРИНАМ ПОТРІБНА ВИДІЛЬНА СИСТЕМА

НАВІЩО ТВАРИНАМ ПОТРІБНА ВИДІЛЬНА СИСТЕМА

Видільна система у тварин

Видільна система — це система органів, що відповідає за виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, підтримання водно-сольового балансу та осмотичного рівноваги. У тварин вивідна система виникла як складний комплекс структурно-функціональних компонентів, що забезпечує ефективне очищення внутрішнього середовища організму від токсичних продуктів метаболізму, підтримання гомеостазу та постійності внутрішнього складу внутрішнього середовища.

Функції видільної системи у тварин:

* Виведення кінцевих продуктів азотистого обміну (сечовини, сечової кислоти, аміаку);
* Регуляція водно-сольового балансу та осмотичного тиску;
* Підтримання постійності внутрішнього середовища організму (гомеостаз);
* Видалення надлишку іонів, що забезпечує нормальний перебіг фізіологічних процесів у клітинах.

Видільні органи у тварин

У тварин видільна система зазнавала значних модифікацій в процесі еволюції. У різних таксономічних групах спостерігається різноманітність органів та механізмів виділення:

* Протонефридії — примітивні органи виділення, присутні у деяких безхребетних (наприклад, плоскі черви). Це розгалужені трубочки, що відкриваються на поверхню тіла, або в порожнини тіла. Протонефридії оточені клітинами-фламеллоцитами, що мають джгутик, які створює потік рідини через трубочки. Кінцеві продукти обміну потрапляють у протонефридії за допомогою дифузії або активного транспорту.
* Метенхіми — це дифузні видільні клітини, що розсіяні в паренхімі органів, наприклад, у круглих червів.
* Нефридії — органи виділення, що знайдені в деяких кільчастих червів, молюсків та членистоногих. Вони являють собою трубочки, що починаються від воронки-нефростома. Під час скорочення нефридіїв відбувається фільтрація рідини з навколишнього простору у воронку, а звідти в трубочку. Під час руху рідини по трубочці відбувається реабсорбція та секреція, що призводить до утворення кінцевої сечі.
* Мальпігієві судини — характерні для комах органи виділення. Вони являють собою розгалужені трубочки, що відкриваються сліпо у порожнину тіла, а іншим кінцем впадають у кишечник. Кінцеві продукти азотистого обміну транспортуються з клітин епітелію мальпігієвих судин у просвіт трубочок і виділяються разом з неперетравленими залишками їжі у кишечник.
* Нирки — органи виділення хребетних тварин. Нирки складаються з нефронів — структурно-функціональних одиниць. У нефроні відбуваються процеси фільтрації, реабсорбції та секреції. Результатом є утворення кінцевої сечі, що виводиться з організму через сечоводи, сечовий міхур та уретру.

Особливості виділення різних груп тварин

У кожної групи тварин є свої особливості видільної системи, пов’язані зі способом життя, харчуванням та середовищем існування.

* Безхребетні — зазвичай мають примітивні органи виділення, такі як протонефридії або мальпігієві судини. Вони здатні виводити продукти азотистого обміну у вигляді аміаку, сечової кислоти або гуаніну.
* Риби — мають нирки, які утворюють гіпотонічну сечу, тобто з меншою концентрацією солей порівняно з кров’ю. Це пов’язано з тим, що вони живуть у гіпотонічному середовищі (воді), і втрачають воду через шкіру.
* Земноводні — мають нирки, що здатні концентрувати сечу, щоб зменшити втрату води в умовах сухого середовища.
* Рептилії — найчастіше мають клоаку, куди відкриваються сечоводи та сечостатеві протоки. Сеча рептилій часто напівтверда, містить велику кількість сечової кислоти.
* Птахи — мають особливі нирки, що здатні виводити сечову кислоту у вигляді сухого білого осаду. Це пов’язано з їхнім способом життя, і необхідністю збереження води.
* Ссавці — відрізняються високорозвиненими нирками, які здатні підтримувати постійність внутрішнього середовища та виводити кінцеві продукти обміну речовин у вигляді сечовини.

Роль видільної системи у підтримці гомеостазу

Видільна система відіграє важливу роль у підтримці гомеостазу, регулюючи склад та об’єм внутрішнього середовища організму. У тісній взаємодії з іншими системами організму (серцево-судинною, ендокринною, травною), видільна система бере участь у підтримці:

* Водно-сольового балансу — регулюючи виділення води та іонів.
* Осмотичного тиску — контролюючи концентрацію осмотично активних речовин (таких як іони натрію, калію та хлору).
* Кислотно-лужної рівноваги — регулюючи виділення іонів водню та бікарбонату.
* Виведення токсичних речовин — з організму виводяться кінцеві продукти азотистого обміну (сечовина, сечова кислота), а також надлишок іонів або сторонні речовини.

В цілому, видільна система у тварин — це високоспеціалізована система органів, що забезпечує очищення внутрішнього середовища організму, підтримує постійність його складу та сприяє гомеостазу, необхідному для нормального функціонування в різних умовах довкілля.

Запитання 1: Навіщо тваринам потрібна видільна система?

Відповідь: Видільна система життєво важлива для тварин, оскільки вона виконує низку важливих функцій, зокрема:

 • Виведення з організму відходів метаболізму, таких як азотовмісні сполуки (наприклад, аміак, сечовина, сечова кислота), які є токсичними для тварин у високих концентраціях.
 • Регуляція водного балансу. Видільна система виділяє надлишок води, щоб підтримувати гомеостаз.
 • Регуляція іонного балансу, що включає підтримку оптимальних рівнів електролітів, таких як натрій, калій і кальцій, для нормального функціонування організму.
 • Збереження важливих поживних речовин, таких як глюкоза і амінокислоти, які реабсорбуються в кров із первинної сечі.

Запитання 2: Які основні компоненти видільної системи?

Відповідь: У різних груп тварин видільна система може мати різні структури, але її основні компоненти зазвичай включають:

 • Нирки: Органи, відповідальні за фільтрацію крові та утворення первинної сечі.
 • Сечоводи: Трубки, що транспортують первинну сечу від нирок до сечового міхура.
 • Сечовий міхур: М'язовий мішок, що зберігає сечу до її виділення.
 • Сечовипускальний канал (уretra): Трубка, через яку сеча виділяється з тіла.

Запитання 3: Як нирки фільтрують кров?

Відповідь: Нирки складаються з мільйонів крихітних структур, званих нефронами. Кожен нефрон складається з:

 • Гломерула: Клубок капілярів, де кров фільтрується.
 • Капсула Боумена: Чашеподібна структура, що оточує гломерулу і збирає профільтровану рідину (первинну сечу).
 • Проксимальний звивистий каналець: Тут реабсорбуються важливі поживні речовини з первинної сечі.
 • Петля Генле: Цей U-подібний канал регулює водний і іонний баланс.
 • Дистальний звивистий каналець і збиральна трубка: У цих структурах регулюється остаточний склад сечі, що виділяється.

Запитання 4: Чому деякі тварини виділяють сечову кислоту, а інші сечовину?

Відповідь: Тип видільного продукту залежить від доступності води в середовищі проживання тварини. Тварини, що мешкають в умовах з обмеженою кількістю води, як-от птахи, виділяють сечову кислоту, оскільки вона має високу розчинність і видаляється з організму в напівтвердій формі, мінімізуючи втрату води. Навпроти того, тварини, які мають доступ до достатньої кількості води, як-от ссавці, перетворюють аміак на більш розчинну сечовину, яка виділяється з рідкою сечею.

Запитання 5: Як видільна система сприяє підтримці гомеостазу?

Відповідь: Видільна система відіграє важливу роль у підтримці гомеостазу в організмі тварин завдяки регулюванню балансу рідини, електролітів і рН.

 • Регуляція водно-сольового балансу: Видільна система виділяє надлишок води, підтримує концентрацію електролітів і запобігає зневодненню.
 • Регуляція рН: Видільна система виділяє надлишок іонів водню або бікарбонату, щоб регулювати рН крові та підтримувати кислотно-лужний баланс.
 • Видалення токсинів: Видільна система виводить токсичні відходи метаболізму з організму, захищаючи клітини і тканини від їх шкідливого впливу.

admin

Website:

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box