ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ АВАНС ВІД ЗАВДАТКУ

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ АВАНС ВІД ЗАВДАТКУ

Аванс і завдаток: визначення та відмінності

В юриспруденції, аванс і завдаток є двома видами попередньої оплати, які регулюють виконання зобов’язань між сторонами договору. Однак, між ними існує ряд ключових відмінностей:

Визначення

* Аванс – це частина платежу, що здійснюється замовником підряднику до початку виконання робіт або надання послуг. Він є формою передоплати, що зобов’язує отримувача послуги чи товару до виконання своїх зобов’язань.
* Завдаток – це сума грошей, яку одна сторона договору передає іншій на підтвердження укладення та забезпечення зобов’язань за договором. Він виконує функцію доказу укладення договору та забезпечення його належного виконання.

Правові наслідки невиконання зобов’язань

* При невиконанні умов договору замовником, отриманий аванс підлягає поверненню підряднику без будь-яких штрафних санкцій, якщо інше не передбачено договором.
* При невиконанні зобов’язань підрядником, замовник має право вимагати від нього повернення отриманого завдатку в подвійному розмірі, якщо інше не передбачено договором.

Розмір

* Аванс може становити будь-яку частину вартості робіт або послуг, що надаються за договором. Розмір авансу визначається сторонами договору на їхній розсуд.
* Завдаток зазвичай обмежується невеликою часткою від загальної вартості договору. Мета завдатку не стільки у фінансовому забезпеченні договору, скільки у гарантуванні його належного виконання.

Форма

* Аванс може бути виплачений у будь-якій формі, передбаченій договором, в тому числі готівкою, переказом на банківський рахунок або за допомогою електронних платіжних систем.
* Завдаток обов’язково має бути сплачений у грошовій формі, що підтверджується письмовою розпискою або договором.

Призначення

* Аванс призначений для забезпечення фінансових потреб підрядника до початку виконання робіт або надання послуг. Він може використовуватися для закупівлі матеріалів, оплати праці працівників тощо.
* Завдаток не призначений для фінансового забезпечення виконання договору, а виконує функцію стимулу до його належного виконання та є способом забезпечення договірних зобов’язань.

Повернення

* Аванс, отриманий підрядником, підлягає поверненню замовнику у випадках, якщо роботи або послуги не були виконані або надані в повному обсязі та в обумовлені терміни.
* Завдаток, як правило, не підлягає поверненню. При належному виконанні договору завдаток зараховується в рахунок загальної вартості робіт або послуг, а у разі невиконання договору замовником або підрядником завдаток повертається у встановленому законодавством розмірі.

Застосування

* Аванси широко використовуються у сфері надання послуг та виконання підрядних робіт, коли замовник хоче гарантувати виконання договору з боку підрядника та забезпечити фінансові потреби підрядника до початку виконання робіт.
* Завдатки застосовуються в тих випадках, коли сторони договору хочуть максимально убезпечити себе від недобросовісного виконання зобов’язань та гарантувати належне виконання договору з обох боків.

Запитання 1: Чим відрізняється сутність авансу та завдатку?

Відповідь: Аванс являє собою часткову або повну передоплату за товар або послугу, яка зараховується як частина остаточної суми оплати. Завдаток, натомість, є гарантійним платежем, який підтверджує намір покупця придбати товар або послугу та зобов'язує продавця зарезервувати його для покупця.

Запитання 2: Які правові наслідки розірвання договору в разі отримання авансу або завдатку?

Відповідь: У разі розірвання договору з ініціативи покупця, аванс зазвичай повертається в повному обсязі. Завдаток же залишається у продавця як компенсація за збитки, понесені у зв'язку з резервуванням товару або послуги.

Запитання 3: Чи можуть аванс і завдаток зараховуватися в рахунок остаточної оплати?

Відповідь: Так, і аванс, і завдаток можуть бути зараховані в рахунок остаточної вартості товару або послуги. Однак важливо звернути увагу на те, що завдаток спочатку зараховується у вартість товару, тоді як аванс може бути повернений у разі розірвання договору з ініціативи покупця.

Запитання 4: Чи обов'язково вказувати в договорі, що сума, що вноситься, є авансом або завдатком?

Відповідь: Так, вказувати характер внесеної суми в договорі є обов'язковим. Це визначає правові наслідки розірвання договору, а також порядок повернення або зарахування коштів.

Запитання 5: Як відрізнити аванс від завдатку за сумою платежу?

Відповідь: Сума авансу може бути будь-якою і зазвичай відбиває частину або повну вартість товару або послуги. Сума завдатку, як правило, є фіксованою і не може перевищувати 50% від вартості товару або послуги.

admin

Website:

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box