ЩО ТАКЕ ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

ЩО ТАКЕ ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

Виробничий травматизм

Виробничий травматизм — це пошкодження здоров’я або смерть працівника, які сталися у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків або в результаті дії шкідливих виробничих факторів в робочий час, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Виробничий травматизм поділяється на чотири групи:

* Легкий ступінь — травми, що призвели до тимчасової непрацездатності, але не більше 30 днів.
* Середній ступінь — травми, що призвели до тривалої тимчасової непрацездатності понад 30 днів, але не більше 60 днів.
* Тяжкий ступінь — травми, що призвели до тривалої тимчасової непрацездатності понад 60 днів, втрати працездатності не менше ніж на 30 % або призвели до смерті.
* Смертельний — травми, що безпосередньо призвели до смерті потерпілого на місці події або протягом 30 діб після травмування.

Розрізняють такі типи виробничого травматизму:

* Виробничі травми — механічні пошкодження органів і тканин тіла, викликані впливом шкідливих виробничих факторів (механічного, фізичного, хімічного, біологічного тощо).
* Професійні захворювання — хронічні розлади здоров’я, зумовлені систематичним впливом несприятливих виробничих факторів (наприклад, шуму, вібрації, токсичних речовин тощо).
* Гострі професійні захворювання — захворювання, викликані одноразовим надмірним впливом шкідливих виробничих факторів (наприклад, гостре отруєння хімічними речовинами тощо).
* Виробничі аварії — події на виробництві, пов’язані з витоком шкідливих речовин, руйнуванням будівель, споруд, устаткування, що призвели до травмування або смерті людей.

Причинами виробничого травматизму є:

* Незадовільна організація праці — недосконалість технологічних процесів, незадовільне технічне обладнання робочих місць, порушення трудового режиму тощо.
* Порушення трудової дисципліни — недотримання працівниками техніки безпеки, експлуатація техніки з порушенням правил, знаходження у стані алкогольного сп’яніння на робочому місці тощо.
* Недостатній рівень охорони праці — відсутність або несправність засобів індивідуального та колективного захисту, недостатня кваліфікація працівників, непроведення інструктажів з охорони праці тощо.
* Несприятливі психофізіологічні фактори — втома, неуважність, незручна робоча поза тощо.
* Природно-кліматичні фактори — низькі або високі температури, підвищена вологість, недостатня освітленість тощо.
* Людський фактор — недостатній рівень підготовки та досвіду працівників, відсутність уваги, порушення вимог безпеки та інструкцій.

Запобігання виробничому травматизму здійснюється шляхом:

* Поліпшення організації праці — розробка та впровадження ефективних технологічних процесів, забезпечення працівників сучасним обладнанням та інструментами, дотримання режиму праці та відпочинку.
* Посилення трудової дисципліни — здійснення заходів з підвищення дисципліни праці, проведення регулярних перевірок дотримання вимог з охорони праці.
* Підвищення рівня охорони праці — забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, проведення регулярних інструктажів з охорони праці, навчання та підвищення кваліфікації працівників.
* Поліпшення психофізіологічних умов праці — забезпечення комфортної робочої обстановки, організація спеціальних перерв, наявність засобів відновлення працездатності працівників.
* Впровадження нових технологій — використання сучасного обладнання, яке мінімізує ризики виробничого травматизму, наприклад, автоматизація та роботизація виробничих процесів.
* Поліпшення системи управління охороною праці — впровадження системи менеджменту безпеки та гігієни праці, проведення аудиту та контролю щодо дотримання вимог охорони праці, розслідування та аналіз причин виробничого травматизму.

Запитання 1: Що таке виробничий травматизм?

Відповідь: Виробничий травматизм – це будь-яке пошкодження чи розлад здоров'я, зафіксований в установленому порядку, що сталося з працівником під час або у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків. Він включає в себе нещасні випадки на виробництві, професійні захворювання, відхилення в стані здоров'я працівника, зумовлені трудовою діяльністю.

Запитання 2: Які основні причини виробничого травматизму?

Відповідь: Причини виробничого травматизму можуть бути різноманітними, найпоширенішими серед них є:

 • Недостатній рівень безпеки праці на робочому місці
 • Порушення технологічного процесу
 • Недбалість працівників
 • Дефектне обладнання
 • Шкідливі умови праці

Запитання 3: Які є види виробничого травматизму?

Відповідь: Виробничий травматизм класифікується за різними критеріями:

 • За 重さ наслідків: легкий, середньої тяжкості, тяжкий, зі смертельним наслідком
 • За характером пошкодження: травми, захворювання, отруєння
 • За місцем виникнення: на території підприємства, поза його межами
 • За часом настання наслідків: гострий, хронічний

Запитання 4: Які заходи для запобігання виробничому травматизму?

Відповідь: Запобігання виробничому травматизму є одним з основних завдань охорони праці. Основні заходи включають:

 • Розробка і впровадження ефективної системи управління охороною праці
 • Навчання працівників безпечним методам роботи
 • Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту
 • Регулярний огляд і обслуговування обладнання
 • Контроль за дотриманням норм охорони праці

Запитання 5: Куди потрібно повідомляти про виробничий травматизм?

Відповідь: Про будь-який випадок виробничого травматизму необхідно негайно повідомити:

 • Непосередньому керівнику
 • Службі охорони праці підприємства
 • Державній службі України з питань праці

admin

Website:

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box