ЩО ТАКЕ ПЕСТЛИВІ СЛОВА

ЩО ТАКЕ ПЕСТЛИВІ СЛОВА

Пестливі слова

Пестливі слова – це особлива група лексем, які виражають позитивне, ласкаве ставлення мовця до того, про кого йдеться. Вони широко використовуються в різних мовах, у тому числі й в українській.

Природа пестливих слів

Пестливі слова мають ряд характерних особливостей:

* Експресивність: вони несуть яскраве емоційне забарвлення, відображаючи ставлення мовця.
* Зменшувально-ласкавий суфікс: у більшості випадків пестливі слова утворюються за допомогою зменшувально-ласкавих суфіксів, таких як -чок, -чик, -ся, -ик.
* Додаткова емоційна наповненість: пестливі слова можуть супроводжуватися додатковими граматичними засобами, що підкреслюють емоційне ставлення, наприклад, використання детермінативів (ох, ну й), звертань або парцеляції.

Функції пестливих слів

Пестливі слова виконують різноманітні функції в мовленні:

* Вираження емоцій: вони допомагають висловити ласкаві, ніжні, емоційно теплі почуття до когось чи чогось.
* Формування довірливих відносин: використання пестливих слів у спілкуванні зближує мовців, сприяє встановленню та підтримці добрих стосунків.
* Гумористична функція: пестливі слова можуть використовуватися для створення комічного ефекту, іронії або сатири.
* Функція кличок і прізвиськ: пестливі слова часто використовуються як домашні прізвиська або ласкаві звернення до членів сім’ї, близьких друзів, домашніх тварин тощо.

Утворення пестливих слів

Пестливі слова утворюються від повних назв за допомогою спеціальних зменшувально-ласкавих суфіксів. Найпоширенішими суфіксами є:

* -чок (-чик): хлопчик, зайчик
* -ся (-ся): матуся, бабуся
* -ик (-чик): котик, братик
* -ка: маляка, крихітка
* -онька (-уня): донечка, внуня

Крім того, використовуються й інші суфікси, такі як -уля (-юля), -енька (-янка), -ечко (-ячко), -ино (-рино), -усьо (-юсю).

Різновиди пестливих слів

Пестливі слова поділяються на кілька різновидів залежно від їх структури та значення:

* Прості: утворюються за допомогою одного зменшувально-ласкавого суфікса (доня, сонечко).
* Подвійні: містять два зменшувально-ласкавих суфікси (матусенька, дідусіньо).
* Ускладнені: мають додаткові морфеми, що підкреслюють емоційність (преславненький, дорогенький).
* З багаторазовим повторенням одного і того ж суфікса: містять кілька однакових зменшувально-ласкавих суфіксів (мамасечка, бабулесенька).
* З додаванням до зменшувально-ласкавого суфікса інших словотвірних афіксів: утворюються за допомогою поєднання зменшувально-ласкавих суфіксів з іншими афіксами (присніть, цвітинонька).

Використання пестливих слів

Пестливі слова активно використовуються в різних мовних ситуаціях:

* У повсякденному спілкуванні: для вираження ніжності, любові, ласки, співчуття, іронії.
* У художніх творах: для створення емоційно насиченої атмосфери, передачі відношення автора до персонажів або подій.
* У фольклорі: пестливі слова є невід’ємною частиною українських народних пісень, казок, приказок тощо.

Роль пестливих слів у мові

Пестливі слова відіграють важливу роль у мові. Вони:

* Збагачують словниковий склад: розширюють лексичні можливості мови, надаючи додаткові засоби для вираження емоцій.
* Сприяють формуванню емоційних зв’язків: сприяють налагодженню та підтримці теплих стосунків між мовцями.
* Створюють певний емоційний настрій: надають мовленню ласкавий, співчутливий або іронічний відтінок.
* Впливають на сприйняття тексту: пестливі слова можуть впливати на сприйняття художнього твору, надаючи йому ліричності чи іронії.

Таким чином, пестливі слова є невід’ємною частиною української мови, що служать для вираження емоцій, формування довірливих відносин та створення емоційно насичених текстів.

Запитання та відповіді про "що таке пестливі слова"

1. Що таке пестливі слова?

Пестливі слова – це різновид ласкавих слів, які використовуються для вираження ніжності, симпатії та прихильності. Вони можуть бути звернені до людей, тварин або предметів. Пестливі слова часто мають зменшувально-пестливі суфікси, такі як "-чок", "-чик", "-ка", "-ця" та інші.

2. Які приклади пестливих слів?

Деякі приклади пестливих слів українською мовою включають:

 • для людей: матуся, татусь, братик, сестричка
 • для тварин: котик, собачка, пташка
 • для предметів: хатинка, книжечка, зірочка

3. Яке призначення пестливих слів?

Пестливі слова служать низці цілей:

 • Виражати ніжність та любов
 • Створювати інтимність та близькість
 • Проявляти співчуття або турботу
 • Пом'якшувати або згладжувати складні ситуації
 • Викликати позитивні емоції

4. Як правильно використовувати пестливі слова?

Використання пестливих слів має бути доречним до конкретної ситуації та взаємовідносин між людьми. Зазвичай їх доречно використовувати серед близьких людей, таких як члени сім'ї, друзі або романтичні партнери. У формальних або ділових обставинах слід уникати використання пестливих слів.

5. Чи існують певні правила для утворення пестливих слів?

Так, в українській мові існують певні правила утворення пестливих слів:

 • Додавання зменшувально-пестливих суфіксів, таких як "-чок", "-чик", "-ка", "-ця"
 • Використання суфіксів "-ун", "-ень" для вираження прихильності
 • Додавання префікса "по-" до імен іменників для посилення лагідності

admin

Website:

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box